Wist u dat

Onderwerpen

Wist u dat ...

Ledenvoordeel

Als lid van KBO-Etten, kunt u profiteren van kortingen in diverse winkels in Etten-Leur. Hieronder een overzicht van alle deelnemende winkel.

Rodas Copy&Office
Kopieercentrum en kantoorartikelen
Oude Bredaseweg 36B 4872 AE Etten-Leur
Achtervang 26 (gratis parkeren)
5% korting

Mobiliteit & Comfort
Hulpmiddelenwinkel
Bisschopsmolenstraat 91 4876 AJ Etten-Leur    
10% korting

van Son Schoenen
Bisschopsmolenstraat 28 4876 AN Etten-Leur   
5% korting

Lunula
Bisschopsmolenstraat 179 4876 AL Etten-Leur   
10% korting bij een behandeling

… de contributie van KBO-Etten € 24,– per jaar bedraagt.
Wanneer KBO-Etten een incasso machtiging van u heeft ontvangen het maar € 23,– bedraagt.

… men ook gastlid van KBO-Etten kan zijn. Gastlid moet je worden wanneer je bij een andere KBO-afdeling al lid bent en toch de activiteiten/bijeenkomsten van KBO-Etten wilt bijwonen. Een gastlidmaatschap kost € 12,– per jaar (met incassomachtiging € 11,-). Je krijgt hiervoor ook een pasje dat je op verzoek moet kunnen tonen.

… ieder KBO-lid een ledenpas (KBO-gastlid, een gastledenpas) heeft, die desgevraagd getoond moet kunnen worden.

… het contributiebedrag bij aanmeldingen tussen 1 januari en 1 juli de jaarcontributie bedraagt.
Het contributiebedrag bij aanmeldingen tussen 1 juli en 31 december bedraagt € 11,–

… er een spreekwoord is: ‘Hoe meer zielen hoe meer vreugd’.
Hoewel KBO-Etten al meer dan 1500 leden heeft, mag u uw vrienden, buren en kennissen vertellen, dat u lid bent van KBO-Etten en informeer eens of zij ook lid willen worden. Aanmeldingskaarten en ledenwerffolders staan in de bovenste ring van de folderstandaard in de hal van De Linde.

… aanmeld- en uitschrijfformulieren te downloaden zijn via de website www.kboetten.nl

… wij natuurlijk liever aanmeldingen ontvangen dan afmeldingen. Mocht u toch uw lidmaatschap willen beëindigen, dan moet de (gast)ledenpas ingeleverd worden bij de ledenadministrateur Diny de Vugt; deponeren in de KBO-brievenbus in De Linde. Daarbij de reden van afmelding vermelden; dat kan op het uitschrijfformulier dat te downloaden is via de website-pagina’s: Lidmaatschap – Opzeggen.

… wijzigingen van adres, telefoonnummer of e-mailadres moeten doorgegeven worden aan de ledenadministrateur:
    via e-mail: dinydevugt@kboetten.nl
    of schriftelijk: deponeren in de KBO-brievenbus in De Linde.

… het doorgeven van een adreswijziging belangrijk is voor de ontvangst van het Lindeblad en ONS.

… we vragen aan de besturen van de activiteitenclubs om er op toe te zien, dat er geen activiteiten plaatsvinden op de data van jaarvergadering, cabaretviering en kerstviering.

… er een aantal winkeliers en middenstanders in Etten-Leur zijn, die het KBO-Lindeblad sponsoren. Laat eens zien dat we dat waarderen en maak gebruik van hun kortingen.

… kopy voor het volgende KBO-Lindeblad voor gestuurd kan worden naar de secretaris Peter Schellens, Guido Gezellelaan 84, 4873 GE of per e-mail naar : redactie.kboetten@gmail.com

Keuringsarts rijbewijs

M. Oppier
Binnenhof 13, Etten-Leur
Telefoon: 06 150 80 110
Bellen tussen 9:00 en 17:00

ICE telefoonnummers

Een ambulancemedewerker heeft opgemerkt dat heel dikwijls bij een ongeval de slachtoffers een mobiele telefoon bij zich hebben. Maar in geval van nood weten buitenstaanders vaak niet, welke persoon gebeld moet worden uit de (vaak) grote lijst met telefoonnummers.

Het leek de ambulancemedewerker een goed idee om een standaardnaam of afkorting te hanteren voor de persoon, met wie contact moet worden opgenomen als zich een noodgeval of urgente situatie voordoet.

Zijn voorstel is dat iedereen in zijn mobiele telefoon een persoon opneemt onder de naam ICE (dit betekent: In Case of Emergency). Indien verschillende personen gebeld moeten worden, gebruikt men de namen ICE1 en ICE2 en ICE3 enz.

Onder deze naam (namen) wordt dan het telefoonnummer opgeslagen van de persoon die in geval van nood gebeld moet worden.

Het is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zéker belangrijk zijn.

Locaties

De Linde            
Wipakker 16     
076 5037069

De Gong             
Trompetlaan 40              
076 5023065

De Nobelaer   
Parklaan 2            
076 5045200

‘t Palet
Vincent van Goghplein 37          
076 5036072