KBO-Etten

Het Lindeblad

Het Lindeblad is een ledenblad waarin wij u informeren over onze vereniging. U vindt hierin contactgegevens, nieuwtjes, activiteiten en nog veel meer.

Klik op de desbetreffende foto om de pdf te openen. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie van Het Lindeblad via redactie@kboetten.nl