Onderwerpen

Het bestuur

Jack Oomen

Voorzitter - Externe communicatie

Hoevenseweg 5
4874 LX  Etten-Leur
06 10064383
jackoomen.kboetten@gmail.com

Peter Schellens

Secretaris

Guido Gezellelaan 84
4873 GE  Etten-Leur
076 50 15088
pmmjschellens@gmail.com

Ria Trouw

Plv. Secretaris - Website

Konijnenberg 32
4874 JZ  Etten-Leur
06 23733091
riatrouw.kboetten@gmail.com

Hans Gersen

penningmeester

Roosendaalseweg 78
4875 AA  Etten-Leur
06 418 294 30
hansgersen.kboetten@gmail.com

Nel Houtepen

Vice Voorzitter

Klappenberg 21
4873 NN  Etten-Leur
076 50 13471
nelhoutepen.kboetten@gmail.com

Jan Verhoeven

Overleg WMO

Schoonhout 23
4872 AM  Etten-Leur
076 501 54 47
janverhoeven.kboetten@gmail.com

Ben Deters

Coördinator vrijwilligers

Stationsstraat 16 E
4872 TD  Etten-Leur
076 50 35226
bendeters.kboetten@gmail.com

Reiscommissie

Lyda Aarts

Voorzitter

06 514 991 78
lyda.aarts@casema.nl

Bestuurslid

Nel Houtepen

Secretaris

Redactie Lindeblad

Jack Oomen

06 1006 4383
076 50 33268
jackoomen.kboetten@gmail.com

Anke van Ham

06 3045 9893
ankesalij@gmail.com

Rob Schrauwen

076 50 16690
crobs@ziggo.nl

Harrie Dirkx

06 5338 3536
076 50 34062
dirkx0@gmail.com

Peter Schellens

Ledenadministratie en werving

Diny de Vugt

Technicus

Hans van Berkel

06 3049 1946

Verantwoordelijk voor het licht, geluid en klimaatbeheersing in ontmoetingscentrum De Linde

KBO adviseur seniorenraad

Cees Musters

Juliananlaan 3
4872 BC  Etten-Leur

Belastinginvulhulpen

Naantje Rokx

076 501 4422
ajrokx@kpnmail.nl

Jan Wiegers

076 503 1180
je.wiegers@ziggo.nl

Cees Musters

076 502 0590
cmusters@ziggo.nl

Piet Vermunt

076 503 6255
pwvermunt@hetnet.nl

Vrijwillige ouderen adviseurs (VOA's)

Tjeu Haenen

076 502 0934
mhaenen66@gmail.com

Dymph Hendrikx

076 530 9142
dymph@liesbos.nl

Ria Nedermöwe

076 501 28 71
nedermowe@telfort.nl

Cliënt ondersteuners

Ben van der Aa

Tineke van den Heijkant

06 489 287 30

tineke@heykant.nl

Leny Willers

076 503 33 62

lenywi@hotmail.com

Vertrouwenspersoon