Belangenbehartiging

 

 

Heeft u vragen?

KBO-Etten is een samenhorige en actieve ouderenvereniging die opkomt voor de belangen van 50-plussers. Wij bieden een diversiteit aan activiteiten, informeren onze leden middels het Lindeblad en bieden een rijk scala aan diensten, kortingen en tijdsbestedingen.